170417_FresnoSheriffs.jpg

Fresno County Sheriff-Coroner's Swearing in Ceremony